ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ ΟΙΚΟΣ ΤΕΝΤΑΣ

Ένα τεντοσύστημα με πτυσσόμενους βραχίονες που προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε διάσταση.
Προτείνεται σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.

ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 001 ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 002 ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 003 ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 004 ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 005 ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 006 ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 007 ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 008 ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 009 ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 010 ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 011 ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 012 ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 013 ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 014 ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 015 ΤΕΝΤΕΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 016