ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΤΕΝΤΕΣ ΟΙΚΟΣ ΤΕΝΤΑΣ

ΘΗΣΕΙΟΤριών Ιεραρχών 2 - Θησείο - Τηλ.: 210 3473475 - 210 3463934 - Fax: 210 3476649 email: mihas@oikostentas.gr