ΤΕΝΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ ΟΙΚΟΣ ΤΕΝΤΑΣ

Ένα τεντοσύστημα με πτυσσόμενους βραχίονες που προσαρμόζεται σε οποιαδήποτε διάσταση. Προτείνεται σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους.

ΤΕΝΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 001 ΤΕΝΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 002 ΤΕΝΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 003 ΤΕΝΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 004 ΤΕΝΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 005 ΤΕΝΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 006 ΤΕΝΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 007 ΤΕΝΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 008 ΤΕΝΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 009 ΤΕΝΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 010 ΤΕΝΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 011 ΤΕΝΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 012 ΤΕΝΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 013 ΤΕΝΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 014 ΤΕΝΤΟΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 015