ΤΕΝΤΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΤΕΝΤΕΣ ΟΙΚΟΣ ΤΕΝΤΑΣ

Πρόκειται για ένα τεντοσυστημα με βραχίονες το οποίο μας επιτρέπει να τοποθετηθεί σε χώρους με περιορισμένη στήριξη

ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΤΕΝΤΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 001 ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΤΕΝΤΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 002 ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΤΕΝΤΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 003 ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΤΕΝΤΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 004 ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΤΕΝΤΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 005 ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΤΕΝΤΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 006 ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΤΕΝΤΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 007 ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΤΕΝΤΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 008 ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΤΕΝΤΕΣ - ΤΕΝΤΕΣ 009